Bizworld Müşteri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Veri sorumlusu sıfatı ile “Bizwork Ofis Hizmetleri ve Yönetim Anonim Şirketi” olarak kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlara ilişkin sizleri 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatmak isteriz. Bu metin ile maksadımız hizmetlerimizden faydalanmak üzere ofislerimizi ziyaret eden potansiyel müşterilerimiz, ofislerimizden faydalanan müşterilerimiz ve herhangi başka bir ziyaret amacı ile ofislerimizde ağırladığmız ziyaretçilerimizi aydınlatmaktır.

İşlenen verileriniz ve işleme amaçları

Eğer bizimle tanışmak ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için potansiyel müşteri veya potansiyel müşterilerimizin çalışanları / temsilcileri olarak bizimle paylaşmış iseniz kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon, e-mail adresi), çalıştığınız sektör, firmanız ve unvanınızı sizinle ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet teklifi için iletişime geçebilmek maksadı ile; ofisimizi ziyaret etmeniz halinde ise güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüleriniz de ofislerimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, sizler de dahil tüm ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak için işlenebilmektedir.

Bizimle çalışan müşterilerimizden yahut onların yetkili veya çalışanlarınızdan iseniz, kimlik (ad, soyad, kimlik numarası, imza, eğer vermeyi tercih etmiş iseniz doğum günü bilgilerinizi), iletişim (cep telefonu, e-mail adresi), firmanız ve unvanınız sizlerle aramızdaki sözleşmelerin kurulması, yerine getirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi, ofislerimize ve park alanlarımıza giriş çıkış güvenliğinin sağlanabilmesi, sunmuş olduğumuz hizmetin devamlılığı, bilgilendirilmeniz gereken hususlar için tarafınızla iletişime geçilmesi maksatlarıyla; güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüleriniz de ofislerimizin, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, sizler de dahil tüm müşterilerimizin güvenliğinin  sağlanması, yetkili merciler tarafından talep edilmesi, ihbar etme veya olası bir hukuki süreçte delil teşkil edebileceği için işlenebilmektedir. Sözleşmemiz kapsamında aldığımız ödeme dekontlarında yer aldığı kadarı ile banka ve hesap bilginizi de finansal işlemlerin teyidinin gerekli olduğu hallerde veya hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadı ile işleyebilmekteyiz; yine eğer bir tüzel kişilik olan müşterimizin ortağı veya sahibi iseniz sizinle kuracağımız sözleşme, ödeme, temsil ve bunun gibi hukuki ilişkilerin yürütülmesi maksadı ile bu vasfınızı da işleyebilmekteyiz.

Eğer bizimle yaptığınız sözleşmelerin ifası kapsamında mali müşavirleriniz gibi destek aldığınız üçüncü kişilerin bilgilerini doğrudan onarla iletişim kurmamız maksadı ile bizimle paylaşmış iseniz bu kişilerin de isimlerini ve iletişim bilgilerini işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda gerek yukarıda müşterilerimiz adına yapılan dekont bilgilerinde yer alan  hesap bilgilerinin üçüncü kişilere ait olması durumunda gerekse mali müşavirleriniz gibi kendi insiyatifinizle bizimle paylaşmış olduğunuz üçüncü kişilerin verilerinin tarafımıza aktarılmış olduğu durumlarda bu ilgili kişilerin işbu aydınlatma metnimizden haberdar edilmiş olmalarını önemle rica ederiz.

Herhangi bir sebeple bizleri veya müşterilerimizi ofislerimizde ziyaret etmeniz halinde güvenlik kamerası kayıtlarına ek olarak sadece ad, soyad bilgilerinizi yine mekanımızın ve tüm misafirlerimizin güvenliği ile müşterilerimize verdiğimiz sekretarya hizmetleri kapsamında bilgilendirilmeleri maksatlarıyla günlük kayıtlarımıza almaktayız.

Eğer sosyal medya hesaplarımızdan bizimle etkileşim içinde bir paylaşım yapmış iseniz biz de aktif olarak kullandığımız hesaplarımızdan bu paylaşımları yeniden paylaşarak görünürlüğümüzü ve bilinirliğimizi arttırmak isteriz. Yine aynı maksat ile ofislerimizin canlılığını ve neşesini iç ve dış mekanlarımızda çekilen görselleri ve videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşabiliriz. Bu paylaşımlar içinde sizlerin de teşhisi mümkün veya mümkün olmayan görüntüleriniz yer alabilir.

Ofislerimizde bulunan kablosuz internet ağı hizmetimizden faydalanırsanız bu hizmeti verirken tabi olduğumuz mevzuat kapsamında düzenlenen açık yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ağ hizmetini sağlayan tedarikçimiz vasıtası ile, kullanıcı adı ve soyadı, iletişim bilgileri (telefon ve e-posta), işlem güvenliği bilgileri (log kayıtları, oturum açılış bilgileri gibi) işlenmektedir.

Verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarım amaçları

Kişisel verilerinizi sözleşmemizin ifası, yapılan ödemelerin ilgili mevzuata uygun şekilde muhasebeleştirilmesi, vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile mali müşavirimize, muhasebe sistemlerimiz için teknik destek aldığımız yazılım firmalarına;

İşletmemizin operasyonlarının güvenliğini, sürdürülebilirliğini, kayıt arşivini ve geri dönüşlerimizi sağlamak ile sözleşmemizin tarafımızca ifa edilebilmesi için vaat ettiğimiz elektronik hizmetleri sağlamak amaçları ile teknik destel aldığımız bilişim teknolojileri (kablosuz ağ, kurumsal kayıt ve operasyon sistemlerimiz, websitesi, e-posta gibi) firmalarına;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yasal haklarımızı kullanabilmek veya yasal süreçlerin yürütülebilmesi maksatlarıyla bilgi belge sağlamakla veya yasal denetime tabi olmakla yükümlü olduğumuz yetkili kamu otoritelerine, kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara, adli süreçlerde destek alma durumunda kalır isek savunma haklarımızın veya bilgi belge ibraz etmek yükümlülüğümüzün vekaleten kullanılabilmesi amacı ile avukatlarımızla;

Şirket ortaklarımızın talep etmesi veya bilgi alma haklarının kullandırılabilmesi maksadıyla yahut da şirket faaliyetlerinin ortaklar tarafından denetlenmek amacı ile kontrol edilmesi talep edildiğinde bu kapsamda ortaklarımıza iletebilmekteyiz.

Toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verilerinizi bizimle doğrudan yüz yüze yahut yazılı formlarımızı doldurarak bize vermiş olduğunuz, telefon ve e-posta üzerinden ilettiğiniz, websitemiz veya sosyal medya hesaplarımız vasıtası ile göndermiş olduğunuz, bizimle tanışmak ve bilgi almak maksadı ile iletişime geçerek bilgilerinizi aktardığınız aracılarımız üzerinden edindiğimiz, ortak ağ hizmetini kullanarak elektronik ortamda kaydetmiş olduğunuz bilgilerin kayıtlarımıza alınması ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız. Fiziksel olarak ziyaretinize ait görüntülerin güvenlik kamerası ile kaydedilmesi halinde de otomatik olarak verileriniz işlenmiş olmaktadır.

Potansiyel müşterimiz olarak bizimle iletişim kurarak vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi “sözleşmenin kurulması” ve “meşru menfaat”; herhangi bir amaçla ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kamerası ve resepsiyon tarafından alınan verilerinizi “bir hakkın tesisi, korunması veya kullandırılması” ve “meşru menfaat”; sosyal medya mecralarında erişime açık olarak paylaşmış olduğunuz verileri “alenileştirme”; sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağımız ve sizin de teşhis edilebildiğiniz gönderilerdeki verilerinizi “açık rıza”; ortak kablosuz ağ hizmetlerimizden faydalanmak için işlenen verilerinizi “kanunlarda öngörülme” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”;  müşterimiz veya müşterilerimizin çalışanları / yetkillileri olarak hizmetlerimizden yararlanmak amacı ile veya hizmetlerimizden yararlanırken bizimle paylaştığınız verileri de “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “meşru menfaat” ve “bir hakkın tesisi, korunması veya kullandırılması”; yine sözleşmemizin ifa edilmesi amacı ile mali kayıtlarımızın oluşturulması ve denetlenmesi maksadı ile işlenen verilerinizi de “kanunlarda öngörülme” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

İlgili kişi hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı tarafımıza Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

Başvurularınızı “Karanfil Sokak Villa 13 Levent, Beşiktaş, İstanbul” adresine yazılı başvuru yaparak veya info@bizworld.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.